Home » Trung cấp – Hộ sinh

Trung cấp – Hộ sinh

NGÀNH: HỘ SINH TRUNG CẤP

HỆ: TRUNG CẤP CHÍNH QUY

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT: Đào tạo người Hộ sinh có kiến thức, kỹ năng cơ bản trình độ bậc trung học về sức khỏe sinh sản, làm nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, dân số, kế hoạch hóa gia đình tại các cơ sở y tế và cộng đồng; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trước sức khỏe của và tính mạng của người bệnh, có đủ sức khỏe, không ngừng học tập để nâng cao trình độ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.