Home » Trung cấp – Hộ sinh – 03

Trung cấp – Hộ sinh – 03

NGÀNH: HỘ SINH TRUNG CẤP

HỆ: TRUNG CẤP CHÍNH QUY

MÃ NGÀNH: 03

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:

Đào tạo người Hộ sinh có kiến thức, kỹ năng cơ bản trình độ bậc trung học về sức khỏe sinh sản, làm nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, dân số, kế hoạch hóa gia đình tại các cơ sở y tế và cộng đồng; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trước sức khỏe của và tính mạng của người bệnh, có đủ sức khỏe, không ngừng học tập để nâng cao trình độ.

PHÂN BỐ CHI TIẾT CÁC MÔN HỌC/HỌC PHẦN THEO HỌC KỲ:

HỌC KỲ I NĂM THỨ NHẤT

STT TÊN HỌC PHẦN SỐ ĐVHT SỐ TIẾT
TỔNG LT TH
1 Chính trị 5 90 60 30
2 Ngoại ngữ 5 90 60 30
3 Giáo dục thể chất 3 60 15 45
4 Giải phẫu sinh lý 4 80 50 30
5 Vi sinh – Ký sinh trùng 1 24 16 8
6 Dược lý 2 40 36 4
7 Điều dưỡng cơ bản và Kỹ thuật điều dưỡng 3 70 30 40
8 Chăm sóc sức khỏe phụ nữ 2 36 32 4
9 CSBM trong kỳ thai nghén 3 55 45 10
10 Điều dưỡng Nội, Ngoại 3 45 45 0
11 TTLS Điều dưỡng Nội 1 2 40 0 40
12 TTLS Điều dưỡng Ngoại 2 60 0 60
Tổng: 35 690 389 301

HỌC KỲ II NĂM THỨ NHẤT

STT TÊN HỌC PHẦN SỐ ĐVHT SỐ TIẾT
TỔNG LT TH
1 Giáo dục quốc phòng – An ninh 3 75 30 45
2 Kỹ năng giao tiếp – Giáo dục sức khỏe 2 30 20 10
3 Chăm sóc bà mẹ trong khi đẻ 4 90 60 30
4 Chăm sóc bà mẹ sau khi đẻ 1 20 12 8
5 Chăm sóc sức khỏe trẻ em 3 50 45 5
6 Dân số kế hoạch hóa gia đình 2 45 30 15
7 Vệ sinh phòng bệnh 2 30 20 10
8 Điều dưỡng bệnh Truyền nhiễm và Bệnh chuyên khoa 2 30 30 0
9 TTLS điều dưỡng Nhi 1 2 60 0 60
10 TTLS điều dưỡng Nội 2 2 60 0 60
11 TTLS Sản phụ khoa 1 3 120 0 120
Tổng: 26 610 247 363

HỌC KỲ I NĂM THỨ HAI

STT TÊN HỌC PHẦN SỐ ĐVHT SỐ TIẾT
TỔNG LT TH
1 Pháp luật 2 30 25 5
2 Cấp cứu ban đầu 2 24 12 12
3 Dinh dưỡng 1 20 17 3
4 Y học cổ truyền 2 30 22 8
5 Điều dưỡng cộng đồng 1 24 20 4
6 TTLS điều dưỡng bệnh Tryền nhiễm 1 40 0 40
7 TTLS tại phòng đẻ 2 80 0 80
8 TTLS Sản phụ khoa 2 3 120 0 120
9 TTLS Kế hoạch hóa gia đình 2 100 0 100
10 Thực tập cộng đồng 2 80 0 80
Tổng: 18 548 96 452

 HỌC KỲ II NĂM THỨ HAI

STT TÊN HỌC PHẦN SỐ ĐVHT SỐ TIẾT
TỔNG LT TH
1 Tin học 2 55 20 25
2 Quản lý và Tổ chức y tế 2 30 30 0
3 Phục hồi chức năng 1 24 12 12
4 TTLS điều dưỡng Nhi 2 1 40 0 40
5 TTLS Sản phụ khoa 3 4 200 0 200
6 Thực tập tốt nghiệp 320 0 320
Tổng: 10 669 62 597

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.