Home » HTQT

HTQT

Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng có quan hệ hợp tác với 03 tổ chức nước ngoài: CHLB Đức, Nhật Bản và Đài Loan về tư vấn, giới thiệu du học sinh trường đi học tập vào lao động tại các nước trên. Đồng thời cũng tham dự các hội thảo về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế, từng bước tham gia thị trường lao động tại nước ngoài.   img_4697

Đoàn đại biểu nước Cộng hòa Séc đến thăm trường

img_1943

Đoàn nước Nhật Bản