Home » Khoa và Bộ Môn

Khoa và Bộ Môn

KHOA, BỘ MÔN TRỰC THUỘC TRƯỜNG:  
Khoa YHLS - Văn phòng Khoa (A301)
1 TS. Lê Minh Hoàng Phó Hiệu trưởng
2 BSCKI. Nguyễn Thị Huê Quyền Trưởng khoa
3 BS Nguyễn Lê Hoàng Hải
4 BS Nguyễn Thành Luân
5 ThS. Lê Thùy Dương Phó trưởng PT phòng Đào tạo
6 CN. Nguyễn Thị Bình
7 ThS. Phạm Thị Minh Hà Trưởng bộ môn
8 CN. Hồ Thị Bích Ngọc
9 ThS. Trịnh Trung Đông
10 BS. Nguyễn Trọng Linh
11 ThS. Đào Thị Bích
12 ThS. Đỗ Thị Thu Huyền Phó trưởng bộ môn
13 ThS. Hoàng Thị Làn
14 BS. Nguyễn Thị Tố Loan
15 ThS. Nguyễn Việt Thanh
16 BS. Trần Thị Phương Liên
17 BS. Trần Thị Như Nết
Khoa YTCC - Văn phòng Khoa (C206)
1 ThS. Đào Văn Lân  Trưởng khoa
2 ThS. Phí Văn Tiến  Phó trưởng khoa
3 ThS. Nguyễn Thị Thu Hương
4 ThS. Phạm Thu Phượng  Phó trưởng bộ môn 
5 ThS. Nguyễn Mỹ Lệ
6 CN. Vũ Hoài Vân
7 BS. Đồng Xuân Hương
8 BS. Phạm Thị Minh Tuyết
Khoa Điều dưỡng - Văn phòng Khoa (D203)
1 CN. Nguyễn Thị Ngọc  Phó trưởng (PT) khoa 
2 CN. Vũ Thị Thanh Hoa  Phó trưởng khoa 
3 ThS. Phạm Thị Liễu  Phó trưởng khoa 
4 CN. Phan Hoàng Thùy Linh
5 CN. Phạm Hà An
6 CN. Phạm Thị Quyên
7 CN. Nguyễn Bích Ngọc
8 CN. Nguyễn Thị Thuyến
Bộ môn CSSKSS - Văn phòng Bộ môn (D205)
1  Trưởng bộ môn
2 ThS. Vũ Thị Bình  Phó trưởng bộ môn
3 ThS. Đỗ Thị Vân
4
5 BS. Nguyễn Thị Hồng
Khoa Dược - Văn phòng Khoa (C103)
1 DSCKI. Nguyễn Thị Thuỷ  Trưởng khoa 
2 DSCKI. Đoàn Bích Thuỷ  Phó trưởng khoa 
3 ThS. Nguyễn Thị Như
4 ThS. Nguyễn Thị Dung
5 DS. Hoàng Thị Luyến
6 DS. Đặng Thị Huệ
7 ThS. Hoàng Thị Như Quỳnh
8 ThS. Ngô Thị Thu Trang
9 ThS. Đặng Thị Hà Ly
10 DSTC. Nguyễn Thị Nhung
11 DSCĐ. Đoàn Thị Hà
12 DSCĐ. Đoàn Hải Đăng
Khoa KHCB - Văn phòng Khoa (D304)
1 ThS. Nguyễn Tiến Lai Trưởng khoa
2 CN. Phạm Phú Đại Phó trưởng khoa
3 ThS. Trần Thị Thanh Bình Phó trưởng khoa
4 ThS. Trần Anh Tuấn  Phó trưởng (PT) phòng CNTT
5 ThS. Nguyễn Thị Bích Hậu Bí thư Đoàn TN, PTBM NN-TH
6 ThS. Đỗ Ngọc Anh  
7 ThS. Đoàn Thị Tuyến
8 ThS. Lê Thị Bích Hạnh
9 ThS. Khúc Thị Trang
10 ThS. Trịnh Văn Dương  Trưởng bộ môn CT-PL
11 ThS. Đỗ Thị Hải Anh
12 CN. Nguyễn Thị Hà Thu
13 CN. Nguyễn Thị Thu Thủy
14 ThS. Nguyễn Thị Tươi
15 CN. Ngô Quang Sơn
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.