Home » Khoa Y Học Lâm Sàng

Khoa Y Học Lâm Sàng

KHOA Y HỌC LÂM SÀNG

  1. Thông tin chung - Khoa: Y học lâm sàng - Văn phòng khoa/bộ môn/ phòng ban: tại phòng: A 301 - Email: khoayhoclamsang@gmail.com  2. Quá trình thành lập và phát triển - Khoa YHLS là tiền thân của bộ môn Y học cơ sở của trường Trung cấp Y tế Hải Phòng. Năm 2008 trường nâng cấp thành Trường cao đẳng y tế Hải Phòng. Trở thành Khoa Y học Lâm sàng gồm 3 Bộ môn: BM Nội – Nhi – Truyền nhiễm – Tâm thần – Thần kinh; BM Ngoại – chuyên khoa; BM Y học cơ sở. - Hiện tại khoa có: 14 người. (06 thạc sĩ, 02 CKI, 03 CNĐD đang học cao học ĐD, 03 bác sĩ) 3. Chức năng nhiệm vụ Giảng dạy, NCKH, soạn giáo trình, giáo án, đề cương và các hoạt động của trường 4. Học phần phụ trách - Giải phẫu – Sinh lý - Y học 1 – 2 (đối tượng các lớp Dược) - Vi sinh – ký sinh trùng - Sinh học và Di truyền - Sinh lý bệnh - CSSK người lớn và bệnh Nội khoa - CSSK người lớn và bệnh Nội khoa nâng cao - Điều dưỡng Ngoại - CSSK người lớn và bệnh Ngoại khoa - CSSK người lớn và bệnh Ngoại khoa nâng cao - CSSK trẻ em - CSSK trẻ em nâng cao - Dịch tễ và các bệnh Truyền nhiễm - CS người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực - CSSK người cao tuổi - Bệnh học Nhi - Bệnh chuyên khoa - Bệnh học Ngoại - Bệnh học Nội - Kiểm soát nhiễm khuẩn (TC) - Bệnh truyền nhiễn và xã hội - Bệnh học cơ sở (Dược CĐ) 5. Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên
 1. Đỗ Thị Thu Huyền - Trưởng Khoa - ĐT: 0988623668
 2. Bùi Bá Băng - Phó trưởng Khoa - ĐT: 0906.291.813
 3. Đào Thị Bích
 4. Trịnh Trung Đông
 5. Nguyễn Thị Việt Thanh
 6. Nguyễn Mỹ Lệ
 7. Hoàng Thị Làn
 8. Nguyễn Lê Hoàng hải
 9. Lê Thị Minh
 10. Hoàng Thu Hằng
 11. Nguyễn Khánh Linh
 12. Ngô Thị Mai Thương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.