Home » Khoa Y Học Lâm Sàng

Khoa Y Học Lâm Sàng

KHOA Y HỌC LÂM SÀNG

anh-khoa-yhls

 

1. Thông tin chung

– Khoa: Y học lâm sàng

– Văn phòng khoa/bộ môn/ phòng ban: tại phòng: A 301

– Email: khoayhoclamsang@gmail.com

 2. Quá trình thành lập và phát triển

– Khoa YHLS là tiền thân của bộ môn Y học cơ sở của trường Trung cấp Y tế Hải Phòng. Năm 2008 trường nâng cấp thành Trường cao đẳng y tế Hải Phòng. Trở thành Khoa Y học Lâm sàng gồm 3 Bộ môn: BM Nội – Nhi – Truyền nhiễm – Tâm thần – Thần kinh; BM Ngoại – chuyên khoa; BM Y học cơ sở.

– Hiện tại khoa có: 14 người. (06 thạc sĩ, 02 CKI, 03 CNĐD đang học cao học ĐD, 03 bác sĩ)

3. Chức năng nhiệm vụ

Giảng dạy, NCKH, soạn giáo trình, giáo án, đề cương và các hoạt động của trường

4. Học phần phụ trách

– Giải phẫu – Sinh lý

– Y học 1 – 2 (đối tượng các lớp Dược)

– Vi sinh – ký sinh trùng

– Sinh học và Di truyền

– Sinh lý bệnh

– CSSK người lớn và bệnh Nội khoa

– CSSK người lớn và bệnh Nội khoa nâng cao

– Điều dưỡng Ngoại

– CSSK người lớn và bệnh Ngoại khoa

– CSSK người lớn và bệnh Ngoại khoa nâng cao

– CSSK trẻ em

– CSSK trẻ em nâng cao

– Dịch tễ và các bệnh Truyền nhiễm

– CS người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

– CSSK người cao tuổi

– Bệnh học Nhi

– Bệnh chuyên khoa

– Bệnh học Ngoại

– Bệnh học Nội

– Kiểm soát nhiễm khuẩn (TC)

– Bệnh truyền nhiễn và xã hội

– Bệnh học cơ sở (Dược CĐ)

5. Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên

STT Họ và tên Chức vụ Học phần đảm nhiệm/Vị trí công việc Số điện thoại liên hệ Email
1 Nguyễn Thị Huê Trưởng khoa Bệnh học Nội; – CSSK người lớn và bệnh Nội khoa; – CSSK người lớn và bệnh Nội khoa nâng cao; CSSK người cao tuổi; Bệnh học cơ sở (Dược CĐ) 0982732362 hue.cdy@gmail.com
2 Đỗ Thị Thu Huyền Phó trưởng BM Nội – Nhi – Truyền nhiễm – Tâm thần – Thần kinh Bệnh học Nhi; CSSK trẻ em; CSSK trẻ em nâng cao 0988623668 bs.huyendo@gmail.com
3 Phạm Thị Minh Hà Trưởng BM Ngoại – chuyên khoa Giải phẫu – Sinh lý; CSSK người lớn và bệnh Ngoại khoa;  CSSK người lớn và bệnh Ngoại khoa nâng cao; Bệnh chuyên khoa; Bệnh học Ngoại 01228358168 minhhacdy@gmail.com
4 Nguyễn Thị Việt Thanh GV Giải phẫu – Sinh lý; CSSK người lớn và bệnh Nội khoa; CSSK người lớn và bệnh Nội khoa nâng cao; Y học 2 0936052982
5
6 Hoàng Thị Làn GV Bệnh học Nhi; CSSK trẻ em; CSSK trẻ em nâng cao 0987269882 hoanglancdyhp@gmail.com
7
8 Trịnh Trung Đông GV Bệnh truyền nhiễm và xã hội; Dịch tễ và các bệnh Truyền nhiễm; CSSK người lớn và bệnh Nội khoa 0966839255 trinhtrungdong@gmail.com
9 Đào Thị Bích GV Bệnh học Nội; – CSSK người lớn và bệnh Nội khoa; – CSSK người lớn và bệnh Nội khoa nâng cao; CSSK người cao tuổi; Kiểm soát nhiễm khuẩn (TC) 0983876682
10 Nguyễn Thị Bình GV Giải phẫu – Sinh lý; Điều dưỡng Ngoại TC; CS người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực CĐ 01685112862
11 Hồ Thị Bích Ngọc GV Giải phẫu – Sinh lý; Vi sinh – ký sinh trùng; Sinh học và Di truyền; Kiểm soát nhiễm khuẩn (TC) 0982749823 daobich1312@gmail.com
12 Nguyễn Thị Tố Loan GV Giải phẫu – Sinh lý; CS người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực TC; Điều dưỡng Ngoại TC 01685909908 toloan0201@gmail.com
13 Nguyễn Lê Hoàng Hải GV Giải phẫu – Sinh lý; CSSK người lớn và bệnh Ngoại khoa;  CSSK người lớn và bệnh Ngoại khoa nâng cao; Bệnh học Ngoại; Bệnh học cơ sở (Dược CĐ); Điều dưỡng Ngoại TC 0912844221 hoanghainguyenle@gmail.com
14

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.