Home » Liên Hệ

Liên Hệ

Contact-Us__1_

Địa chỉ: S169, Trần Nguyên Hãn, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng

Email: caodangytehaiphong@gmail.com

Điện thoại:

 • Phòng Tổ chức hành chính quản trị – Phòng A101, B101.

  ĐT: 02253.719.315 – Fax: 02253.717.400

 • Văn phòng Tuyển sinh – Phòng B103. 

  ĐT: 02256.272.333 – 02253.781.412 – Hotline: 0985.262.465. Email: vpts.cdyhp@gmail.com

 • Phòng Đào tạo – NCKH&HTQT – Phòng B102.

  ĐT: 02253.781.405. Email: pdt.cdythp@gmail.com

 • Phòng Thanh tra – KT&KĐCL – Phòng A205.

  ĐT: 02256.504.323

 • Phòng Tài chính kế toán – Phòng A102, A103.

  ĐT: 02253.717.435

 • Phòng Công nghệ thông tin – Phòng B202.

  ĐT: 0983415555. Email: tuanyhp@gmail.com

 • Phòng Công tác HSSV – Phòng A105, A106.

  ĐT: 02253.719.098

 •  Thư viện – Phòng D302.

   ĐT: 02256.504.322

 •  Khoa Khoa học cơ bản – Phòng D303.

   ĐT: 02256.503.732

 •  Khoa Y tế công cộng – Phòng C203.

   ĐT: 02256.503.772

 •  Khoa Y học lâm sàng – Phòng A301.

   ĐT: 02256.503.773

 •  Khoa Điều dưỡng – Phòng D207.

   ĐT: 02256.503.782

 •  Khoa Dược – Phòng C101.

   ĐT: 02256.503.781

 • Bộ môn Chăm sóc sức khỏe sinh sản – Phòng C301.

   ĐT: 02256.503.721