Home » Liên Hệ

Liên Hệ

Contact-Us__1_

Địa chỉ: S169, Trần Nguyên Hãn, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng

Email: caodangytehaiphong@gmail.com

Điện thoại:

 • Phòng Tổ chức hành chính quản trị - Phòng A101, B101.

  ĐT: 02253.719.315 - Fax: 02253.717.400

 • Văn phòng Tuyển sinh - Phòng B103. 

  ĐT: 02253.781.412 - Hotline: 0985.262.465. Email: vpts.cdyhp@gmail.com

 • Phòng Đào tạo - NCKH&HTQT - Phòng B102.

  ĐT: 02253.781.405. Email: pdt.cdythp@gmail.com

 • Phòng Thanh tra - KT&KĐCL - Phòng A205.

  ĐT: 02256.504.323

 • Phòng Tài chính kế toán - Phòng A102, A103.

  ĐT: 02253.717.435

 • Phòng Công nghệ thông tin - Phòng B202.

  ĐT: 0983415555. Email: tuanyhp@gmail.com

 • Phòng Công tác HSSV - Phòng A105, A106.

  ĐT: 02253.719.098

 •  Thư viện - Phòng D302.

   ĐT: 02256.504.322

 •  Khoa Khoa học cơ bản - Phòng D303.

   ĐT: 02256.503.732

 •  Khoa Y tế công cộng - Phòng C203.

   ĐT: 02256.503.772

 •  Khoa Y học lâm sàng - Phòng A301.

   ĐT: 02256.503.773

 •  Khoa Điều dưỡng - Phòng D207.

   ĐT: 02256.503.782

 •  Khoa Dược - Phòng C101.

   ĐT: 02256.503.781

 • Bộ môn Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Phòng C301.

   ĐT: 02256.503.721