Home » Y sĩ định hướng Y học cổ truyển – 04

Y sĩ định hướng Y học cổ truyển – 04

NGÀNH: Y SỸ ĐỊNH HƯỚNG Y HỌC CỔ TRUYỀN

HỆ: TRUNG CẤP CHÍNH QUY

MÃ NGÀNH: 04

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:

Đào tạo người Ysỹ Y học cổ truyền có kiến thức,kỹ năng chuyên môn về  y học cổ truyền bậc trung học có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm trước sức khỏe và tính mạng người bệnh; có đủ sức khỏe; không ngừng học tập để nâng cao trình độ.

PHÂN BỐ CHI TIẾT CÁC MÔN HỌC/HỌC PHẦN THEO HỌC KỲ:

HỌC KỲ I NĂM THỨ NHẤT

STT TÊN HỌC PHẦN SỐ ĐVHT SỐ TIẾT
TỔNG LT TH
1 Chính trị 5 90 60 30
2 Ngoại ngữ 5 90 60 30
3 Giáo dục thể chất 2 60 15 45
4 Giáo dục quốc phòng – An ninh 3 75 30 45
5 Vi sinh – Ký sinh trùng 2 30 30 0
6 Giải phẫu – Sinh lý 5 90 60 30
7 Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật đ.dưỡng 3 60 30 30
8 Vệ sinh phòng bệnh 2 30 30 0
Tổng: 27 525 315 210

 HỌC KỲ II NĂM THỨ NHẤT

STT TÊN HỌC PHẦN SỐ ĐVHT SỐ TIẾT
TỔNG LT TH
1 Dược lý 3 60 30 30
2 Dinh dưỡng – tiết chế 2 30 30 0
3 Thực tập lâm sàng ĐDCB và KTĐD 2 80 0 80
4 Bệnh học Nội khoa 5 75 75 0
5 Bệnh học Ngoại khoa 4 60 60 0
6 Sức khỏe Sinh sản 5 90 60 30
7 Sức khỏe Trẻ em 5 75 75 0
8 Thực tập lâm sàng Nội khoa 1 3 80 0 80
9 Thực tập lâm sàng Ngoại Khoa 1 2 80 0 80
10 Thực tập lâm sàng Nhi khoa 1 2 80 0 80
Tổng: 33 710 330 380

 HỌC KỲ I NĂM THỨ HAI

STT TÊN HỌC PHẦN SỐ ĐVHT SỐ TIẾT
TỔNG LT TH
1 Bệnh truyền nhiễm, xã hội 5 75 75 0
2 Bệnh chuyên khoa 4 60 60 0
3 Y tế cộng đồng 3 60 30 30
4 Y học cổ truyền 3 60 30 30
5 Thực tập lâm sàng Nội khoa 2 3 60 0 60
6 Thực tập lâm sàng Ngoại Khoa 2 2 60 0 60
7 Thực tập lâm sàng Sản phụ khoa 2 80 0 80
8 Thực tập lâm sàng Nhi khoa 2 2 60 0 60
Tổng: 24 515 195 320

 HỌC KỲ II NĂM THỨ HAI

STT TÊN HỌC PHẦN SỐ ĐVHT SỐ TIẾT
TỔNG LT TH
1 Tin học 3 60 30 30
2 Pháp luật 2 30 30 0
3 Phục hồi chức năng 2 30 30 0
4 Kỹ năng giao tiếp 2 30 30 0
5 Quản lý – Tổ chức y tế 2 45 15 30
6 Thực tập lâm sàng Y học cổ truyền 1 80 0 80
7 Thực tập Cộng đồng 1 80 0 80
8 Thực tập lâm sàng Truyền nhiễm 2 80 0 80
9 Thực tập tốt nghiệp 3 320 0 320
Tổng: 18 755 135 620

HỌC KỲ I NĂM THỨ BA

STT TÊN HỌC PHẦN SỐ ĐVHT SỐ TIẾT
TỔNG LT TH
1 Bệnh học Y học cổ truyền 1 25 25 0
2 Châm cứu, Xoa bóp, Dưỡng sinh 1 30 18 12
3 Lý luận cơ bản 1 20 20 0
4 Thuốc và bào chế đông dược 1 15 13 12
5 Y xã hội học 1 15 0 15
6 TTLS Bệnh học Y học cổ truyền 2 160 0 160
7 TTLS Châm cứu, Xoa bóp, Dưỡng sinh 1 80 0 80
8 TTLS Thuốc nam 1 80 0 80
9 Thực tập tốt nghiệp (Định hướng) 2 160 0 160
Tổng: 11 585 76 519

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.