Home » Y sĩ định hướng Y học cổ truyền

Y sĩ định hướng Y học cổ truyền

NGÀNH: Y SỸ ĐỊNH HƯỚNG Y HỌC CỔ TRUYỀN

HỆ: TRUNG CẤP CHÍNH QUY

MÃ NGÀNH: 04

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT: Đào tạo người Ysỹ Y học cổ truyền có kiến thức,kỹ năng chuyên môn về  y học cổ truyền bậc trung học có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm trước sức khỏe và tính mạng người bệnh; có đủ sức khỏe; không ngừng học tập để nâng cao trình độ.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.