Home » Y sĩ ĐH Y học dự phòng

Y sĩ ĐH Y học dự phòng

NGÀNH: Y SỸ ĐỊNH HƯỚNG Y HỌC DỰ PHÒNG

HỆ: TRUNG CẤP CHÍNH QUY

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT: Sau khi học xong, người  Y sĩ định hướng Y học dự phòng là cán bộ thực hành, làm nhiệm vụ Chăm sóc sức khỏe ban đầu và quản lý sức khỏe tại địa phương, có y đức, sức khoẻ, có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học xã hội, y học cơ sở vững chắc, có kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản về y học dự phòng để xác định, đề xuất, tham gia tổ chức và giải quyết có hiệu quả các vấn đề cơ bản của Y tế dự phòng và sức khỏe cộng đồng, có khả năng tự học vươn lên đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.