HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.622.080
Hôm qua:33.738
Hôm nay:9.006

Tài liệu điện tử

Danh mục :
SttThông tin tài liệuTải về
1
Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí
Tác giả: Chính phủ. Cập nhật: 08:42 | 03/01/2024
2.600 KB
2
Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí
Tác giả: Chính phủ. Cập nhật: 08:51 | 03/01/2024
367 KB
3
Quy chế: Công tác HSSV (số 210QĐ-CĐY 18/10/2022)
Tác giả: Phòng CTHSSV. Cập nhật: 14:02 | 29/12/2023
4.223 KB
4
Quy chế: Đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động (212b/QĐ-CĐY 10/11/2023)
Tác giả: Phòng TCHCQT. Cập nhật: 14:23 | 29/12/2023
2.784 KB
5
Quy chế: Đào tạo trung cấp, cao đẳng, xét tốt nghiệp của trường CĐYT HP
Tác giả: Phòng ĐT-NCKH&HTQT. Cập nhật: 10:40 | 28/12/2023
11.699 KB
6
Quy định chế độ làm việc của nhà giáo GDNN (148/QĐ-CĐY 21/8/2023)
Tác giả: Phòng TCHCQT. Cập nhật: 14:43 | 29/12/2023
3.356 KB
7
QUY ĐỊNH Đào tạo liên thông giữa các trình độ tại Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng
Tác giả: Phòng ĐT-CNKH&HTQT. Cập nhật: 18:17 | 29/12/2023
283 KB
8
QUY ĐỊNH Về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo của trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng
Tác giả: Phòng ĐT-NCKH&HTQT. Cập nhật: 18:17 | 29/12/2023
274 KB
9
Thông tư số 01/2024/TT-BLĐTBXH Quy định quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo....
Tác giả: BLĐTBXH. Cập nhật: 16:09 | 27/02/2024
1.402 KB
10
Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH Quy chế Đào tạo
Tác giả: Bộ BLĐTBXH. Cập nhật: 10:40 | 28/12/2023
812 KB
11
Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH: Ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Tác giả: Bộ BLĐTBXH. Cập nhật: 16:23 | 15/01/2024
1.637 KB
12
Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn KĐCL GDNN
Tác giả: Bộ LĐ TBXH. Cập nhật: 08:35 | 03/01/2024
464 KB
13
Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Tác giả: Bộ LĐTBXH. Cập nhật: 08:32 | 03/01/2024
1.003 KB