HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:1.556.351
Hôm qua:6.230
Hôm nay:41

Tài liệu điện tử

Danh mục :
SttThông tin tài liệuTải về
1
Quy trình 01: Tuyển sinh
Tác giả: Phòng Đào tạo - NCKH&HTQT. Cập nhật: 20:19 | 22/03/2023
7.440 KB
2
Quy trình 02: Xây dựng lựa chọn chương trình đào tạo
Tác giả: Phòng Đào tạo - NCKH&HTQT. Cập nhật: 20:21 | 22/03/2023
11.987 KB
3
Quy trình 03: Biên soạn giáo trình đào tạo
Tác giả: Phòng Đào tạo - NCKH&HTQT. Cập nhật: 17:48 | 23/03/2023
9.639 KB
4
Quy trình 04: Chỉnh sửa bổ sung Chương trình đào tạo
Tác giả: Phòng Đào tạo - NCKH&HTQT. Cập nhật: 17:37 | 27/03/2023
7.747 KB
5
Quy trình 05: Chỉnh sửa, bổ sung Giáo trình đào tạo
Tác giả: Phòng Đào tạo - NCKH&HTQT. Cập nhật: 17:59 | 27/03/2023
12.138 KB
6
Quy trình 06: Thi kết thúc môn học, mô-đun
Tác giả: Phòng TTKT-KĐCL. Cập nhật: 18:11 | 17/04/2023
6.424 KB
7
Quy trình 07: Đánh giá kết quả rèn luyện
Tác giả: Phòng Công tác HSSV. Cập nhật: 18:12 | 17/04/2023
7.063 KB
8
Quy trình 08: Đánh giá kết quả học tập
Tác giả: Phòng Đào tạo - NCKH&HTQT. Cập nhật: 18:13 | 17/04/2023
682 KB