HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:4.074.635
Hôm qua:2.899
Hôm nay:1.025

Tài liệu điện tử

Danh mục :
SttThông tin tài liệuTải về
1
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NĂM 2022
Tác giả: Trường CĐYTHP. Cập nhật: 14:26 | 28/12/2023
7.682 KB
2
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NĂM 2023
Tác giả: Trường CDYTHP. Cập nhật: 08:58 | 22/01/2024
7.306 KB
3
KH kiểm tra giám sát năm học 2023 - 2024
Tác giả: Ban KTGS nhà trường. Cập nhật: 14:21 | 28/12/2023
1.399 KB
4
Quy trình 01: Tuyển sinh
Tác giả: Phòng Đào tạo - NCKH&HTQT. Cập nhật: 20:19 | 22/03/2023
7.440 KB
5
Quy trình 02: Xây dựng lựa chọn chương trình đào tạo
Tác giả: Phòng Đào tạo - NCKH&HTQT. Cập nhật: 20:21 | 22/03/2023
11.987 KB
6
Quy trình 03: Biên soạn giáo trình đào tạo
Tác giả: Phòng Đào tạo - NCKH&HTQT. Cập nhật: 17:48 | 23/03/2023
9.639 KB
7
Quy trình 04: Chỉnh sửa bổ sung Chương trình đào tạo
Tác giả: Phòng Đào tạo - NCKH&HTQT. Cập nhật: 17:37 | 27/03/2023
7.747 KB
8
Quy trình 05: Chỉnh sửa, bổ sung Giáo trình đào tạo
Tác giả: Phòng Đào tạo - NCKH&HTQT. Cập nhật: 17:59 | 27/03/2023
12.138 KB
9
Quy trình 06: Thi kết thúc môn học, mô-đun
Tác giả: Phòng TTKT-KĐCL. Cập nhật: 18:11 | 17/04/2023
6.424 KB
10
Quy trình 07: Đánh giá kết quả rèn luyện
Tác giả: Phòng Công tác HSSV. Cập nhật: 18:12 | 17/04/2023
7.063 KB
11
Quy trình 08: Đánh giá kết quả học tập
Tác giả: Phòng Đào tạo - NCKH&HTQT. Cập nhật: 18:13 | 17/04/2023
682 KB
12
Quy trình 09: Thi Xét Công nhận TN
Tác giả: Phòng ĐT,NCKH&HTQT. Cập nhật: 09:17 | 11/04/2024
798 KB
13
Quy trình 10: Cấp văn bằng chứng chỉ cho người học
Tác giả: Phòng ĐT, NCKH&HTQT. Cập nhật: 09:20 | 11/04/2024
1.518 KB
14
Quy trình 11: Tuyển dụng nhà giáo, CBQL
Tác giả: Phòng TCHC&QT. Cập nhật: 09:08 | 12/04/2024
2.080 KB
15
Quy trình 12: Quy hoạch CBQL
Tác giả: Phòng TCHC&QT. Cập nhật: 09:09 | 12/04/2024
3.410 KB