HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:1.556.299
Hôm qua:1.340
Hôm nay:6.219

Lịch thi

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2023 - 2024 (ĐỢT 2)

09:48 | 30/11/2023 1337

LỊCH COI THI, CHẤM THI Thi kết thúc học kỳ 1 (Đợt 2) năm học 2023 - 2024

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023 – 2024

14:27 | 12/10/2023 1021

LỊCH COI THI, CHẤM THI Thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2023 – 2024

LỊCH THI LẠI (ĐỢT 4) NĂM HỌC 2022 - 2023

16:55 | 11/09/2023 453

LỊCH COI THI, CHẤM THI, THI LẠI MÔN HỌC (ĐỢT 4) NĂM HỌC 2022 - 2023

LỊCH THI LẠI (ĐỢT 3) NĂM HỌC 2022 - 2023

10:14 | 30/08/2023 458

LỊCH COI THI, CHẤM THI, THI LẠI MÔN HỌC (ĐỢT 3) NĂM HỌC 2022 - 2023

LỊCH COI THI, CHẤM THI, THI LẠI, THI BỔ SUNG, THI CẢI THIỆN ĐIỂM MÔN HỌC (ĐỢT 2) - NĂM HỌC 2022-2023

08:44 | 08/07/2023 443

LỊCH COI THI, CHẤM THI, THI LẠI, THI BỔ SUNG, THI CẢI THIỆN ĐIỂM MÔN HỌC (ĐỢT 2) - NĂM HỌC 2022-2023 -07/07/2003

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 – 2023

18:14 | 12/05/2023 1507

LỊCH COI THI, CHẤM THI Thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2022 – 2023

LỊCH THI LẠI, THI BỔ SUNG, THI CẢI THIỆN ĐIỂM (Đ1) - NĂM HỌC 2022 - 2023

18:13 | 09/05/2023 355

LỊCH COI THI, CHẤM THI, THI LẠI THI BỔ SUNG, THI CẢI THIỆN ĐIỂM MÔN HỌC (Đ1) - NĂM HỌC 2022 - 2023 NGÀY 09/5/2023

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ 1 (ĐỢT 3) NĂM HỌC 2022 - 2023 (cập nhật)

20:06 | 11/01/2023 357

LỊCH COI THI, CHẤM THI Thi kết thúc học kỳ 1 (đợt 3) năm học 2022 - 2023

Lịch thi Học kỳ 1, Năm học 2022 - 2023 (Đợt2)

16:37 | 21/11/2022 586

LỊCH COI THI, CHẤM THI Thi kết thúc học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2022 - 2023

Lịch Thi HK1_1(Năm học 2022- 2023)

10:54 | 21/08/2018 355

Lịch coi thi chấm thi học kỳ 1 đợt 1 năm học 2022- 2023