HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.620.364
Hôm qua:33.738
Hôm nay:7.290

Lịch thi

LỊCH THI LẠI, THI BỔ SUNG, THI CẢI THIỆN ĐIỂM MÔN HỌC (ĐỢT 1) NĂM HỌC 2023 - 2024

15:55 | 23/02/2024 1089

LỊCH COI THI, CHẤM THI THI LẠI, THI BỔ SUNG, THI CẢI THIỆN ĐIỂM MÔN HỌC (ĐỢT 1) NĂM HỌC

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2023 – 2024 (ĐỢT 3)

17:01 | 31/01/2024 1232

LỊCH COI THI, CHẤM THI Thi kết thúc Học kỳ 1, Năm học 2023 – 2024 (Đợt 3)

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2023 - 2024 (ĐỢT 2)

09:48 | 30/11/2023 4880

LỊCH COI THI, CHẤM THI Thi kết thúc học kỳ 1 (Đợt 2) năm học 2023 - 2024

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023 – 2024

14:27 | 12/10/2023 1389

LỊCH COI THI, CHẤM THI Thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2023 – 2024

LỊCH THI LẠI (ĐỢT 4) NĂM HỌC 2022 - 2023

16:55 | 11/09/2023 722

LỊCH COI THI, CHẤM THI, THI LẠI MÔN HỌC (ĐỢT 4) NĂM HỌC 2022 - 2023

LỊCH THI LẠI (ĐỢT 3) NĂM HỌC 2022 - 2023

10:14 | 30/08/2023 705

LỊCH COI THI, CHẤM THI, THI LẠI MÔN HỌC (ĐỢT 3) NĂM HỌC 2022 - 2023

LỊCH COI THI, CHẤM THI, THI LẠI, THI BỔ SUNG, THI CẢI THIỆN ĐIỂM MÔN HỌC (ĐỢT 2) - NĂM HỌC 2022-2023

08:44 | 08/07/2023 692

LỊCH COI THI, CHẤM THI, THI LẠI, THI BỔ SUNG, THI CẢI THIỆN ĐIỂM MÔN HỌC (ĐỢT 2) - NĂM HỌC 2022-2023 -07/07/2003

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 – 2023

18:14 | 12/05/2023 2030

LỊCH COI THI, CHẤM THI Thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2022 – 2023

LỊCH THI LẠI, THI BỔ SUNG, THI CẢI THIỆN ĐIỂM (Đ1) - NĂM HỌC 2022 - 2023

18:13 | 09/05/2023 585

LỊCH COI THI, CHẤM THI, THI LẠI THI BỔ SUNG, THI CẢI THIỆN ĐIỂM MÔN HỌC (Đ1) - NĂM HỌC 2022 - 2023 NGÀY 09/5/2023

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ 1 (ĐỢT 3) NĂM HỌC 2022 - 2023 (cập nhật)

20:06 | 11/01/2023 580

LỊCH COI THI, CHẤM THI Thi kết thúc học kỳ 1 (đợt 3) năm học 2022 - 2023

1 2 > >>