HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:1.556.344
Hôm qua:6.230
Hôm nay:34

Thời khóa biểu


Học kỳ :
Tuần :
* KHÓA 2022:
DƯỢC
BuổiGiờThứ 2
20/03/23
Thứ 3
21/03/23
Thứ 4
22/03/23
Thứ 5
23/03/23
Thứ 6
24/03/23
Lớp CĐ Dược 8A
Tối1     
2   
3   
4   
Lớp CĐ Dược 8B
Tối1     
2   
3   
4   

* KHÓA 2021:
DƯỢC
BuổiGiờThứ 2
20/03/23
Thứ 3
21/03/23
Thứ 4
22/03/23
Thứ 5
23/03/23
Thứ 6
24/03/23
Lớp CĐD7A
Tối1
BC 2 (4g)
(LT01)
 
TCQLD (4g)
(TH01)
BC 2 (4g)
(LT02)
 
2
3
4
Lớp CĐD7B
Tối1
BC 2 (4g)
(LT01)
 
TCQLD (4g)
(TH01)
BC 2 (4g)
(LT02)
 
2
3
4