HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:1.556.291
Hôm qua:1.340
Hôm nay:6.211

Thời khóa biểu phòng


Học kỳ :
Tuần :
BuổiGiờThứ 2
20/03/23
Thứ 3
21/03/23
Thứ 4
22/03/23
Thứ 5
23/03/23
Thứ 6
24/03/23
Thứ 7
25/03/23
Phòng B104 (TH TVD,D.liệu)
Sáng1      
2     
3     
4     
Chiều1      
2    
3    
4    
Phòng B106 (TH HPT,KN)
Sáng1      
2     
Chiều1      
2    
Phòng B108 (TH BC)
Sáng1      
2   
3   
4   
Phòng B206
Sáng1      
2      
3      
4      
Chiều1      
2    
3    
4    
Tối1      
2    
3    
4    
Phòng B207
Sáng1      
2 
3 
4 
Phòng B301
Sáng1      
2   
3   
4   
Chiều1      
2      
3      
4      
Tối1      
2   
3   
4   
Phòng B302
Sáng1      
2     
3     
4     
Chiều1      
2   
3   
4   
Tối1      
2  
3  
4  
Phòng B303
Sáng1      
2      
3      
4      
Chiều1      
2     
3     
4     
Tối1      
2   
3   
4   
Phòng B304
Sáng1      
2     
3     
4     
Chiều1      
2  
3  
4  
Tối1
BC 2 (4g)
(LT01)
 
TCQLD (4g)
(TH01)
BC 2 (4g)
(LT02)
  
2  
3  
4  
Phòng B305
Chiều1      
2   
3   
4   
Phòng B402
Sáng1      
2 
3 
4 
Phòng BV TRẺ EM
Sáng1      
2     
3     
4     
Chiều1      
2     
3     
4     
Phòng BVVT-KA
Sáng1      
2     
3     
4     
Chiều1      
2     
3     
4     
Phòng C107 (TH YHCT,DCT)
Sáng1      
2   
3   
4   
Chiều1      
2  
3  
4  
Tối1      
2    
3    
4    
Phòng C204
Sáng1      
2    
3    
4    
Chiều1      
2     
3     
4     
Phòng C205 (TH H.sinh)
Sáng1      
2    
3    
4    
Chiều1      
2    
3    
4    
Tối1      
2   
3   
4   
Phòng C206
Sáng1      
2  
3  
4  
Phòng C207 (TH Tin học)
Sáng1      
2   
3   
4   
Chiều1      
2     
3     
4     
Phòng C304 (TH Sản)
Sáng1      
2   
3   
4   
Chiều1      
2   
3   
4   
Phòng C306 (TH T.Anh)
Sáng1      
2    
3    
4    
Chiều1      
2 
3 
4 
Phòng D204 (TH PHCN)
Sáng1      
2  
3  
4  
Chiều1      
2  
3  
4  
Phòng D205 (TH Điều dưỡng)
Sáng1      
2 
3 
4 
Phòng Ngoại-BVVT
Sáng1      
2     
3     
4     
Chiều1      
2     
3     
4     
Phòng Ngoại-VT-ĐKQT
Sáng1      
2     
3     
4     
Chiều1      
2     
3     
4     
Phòng NỘI-BV KIẾN AN
Sáng1      
2     
3     
4     
Chiều1      
2     
3     
4     
Phòng Online
Sáng1      
2 
3 
4 
Chiều1      
2  
3  
4  
Phòng TH
Sáng1      
2 
3 
4 
Chiều1      
2 
3 
4 
Tối1      
2  
3  
4